Flushen

Denna film har jag spelat in till dig för att jag tycker det är viktigt
att du är införstådd i vilka goda effekter b-vitaminer har på vår hälsa.

Samt att fluschen man kan få är en hälsosam reaktion på just
B3 Niacinsyra.