Frekvensterapi


 

Exempel på
Kroppsbalansering

Här är några exempel på vad din kropp kan justera vid en balansering:

  • Energilöshet efter virussjukdom
  • Känslomässiga problem
  • Utmattningssyndrom
  • Matsmältningsproblem
  • Problem med ögon/öron
  • Näringsbalans 
  • Hudproblem
  • Infektioner
  • Allergier 
  • Värk

med mera...


Biofeedback

Allt levande har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex. en viss parasit, virus, tungmetaller eller annat för att sedan behandla densamma med frekvensterapi.
Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat.

Det finns en vetenskaplig modell av människan som baseras på kvantfysik.  Kortfattat så kan man säga att alla celler står i kontakt med varandra och pratar med varandra. 

Enligt kvantfysiken existerar allt, även minsta partikel, i form av både materia och som frekvenser.
När kroppen, ett organ eller en känsla kommer i obalans eller är sjuk avger den en avvikande frekvens. Med hjälp av modern utrustning kan dessa frekvenser påverkas, med ett bättre mående och bättre hälsa som resultat.  
Maskinen skapar elektromagnetiska vågor, både för behandling och diagnostik.
Behandlingsmetoden är en mycket mild behandling för kroppen.

Så går det till

Du får sitta eller ligga bekvämt. Runt dina hand- och fotleder samt huvudet placeras band som är kopplade till det datorbaserade instrumentet. Via banden tar datorn emot elektriska impulser från din hjärna och övriga delar av kroppen. Dessa frekvenser samlas sedan ihop i datorn. Programmet kan hitta ca 12.000 olika substanser. Även "gamla symtom" går att spåra. Vid en behandling, även kallad balansering, skickar systemet frekvenser till områden där störningar finns och rättar till obalansen just där. 
Inget av det detta gör ont eller känns på något sätt.